Om oss

Stenåsa är ett oberoende konsultföretag inriktat på socialt arbete.


Vi som arbetar på företaget är proffs på socialt arbete och vet vad
som krävs för att vara professionell konsult i socialt arbetet.


Inom IFO och Omsorg kan Stenåsa vara ert stöd och er hjälp när
det behövs.


Vi har gedigen erfarenhet av myndighetsutövning gällande barn-
och ungdom, ekonomiskt bistånd och vuxenhandläggning både
avseende ledning och handläggning.